Nyt om kvabbeforskningen

Her vil Institut for Kvabbologi bringe de nyeste resultater, artikler og andet relevant indefor kvabbologien. Vi skal gøre opmærksom på, at de her offentliggjorte artikler osv. alene repræsenterer de respektive forfatteres holdninger.

Instituttet er en lille, uafhængig forskningsenhed, der til enhver tid arbejder på at få udbredt kvabbologien på det bedst tænkelige videnskabelig grundlag.

Vort motto er "ebbav ebvev vekavve eva vebak vev ebak ev eke aveb ka bavbeb keke abeb eka kabe keb akab ak kevvak eba ek ebbe!"

NB: Fra 2014 bliver alle kvabbologiske forskningsresultater m.m. publiceret på Kvabbe Wiki

Plantegning?

Nyt spændende fund gjort i den Københavnske undergrund

Kvabbologisk Institut, Audio Research frigiver omsider information om det epokegørende fund af Kvabbe-rummmet i Stengade tilbage i februar 2011. Et fund, der på afgørende vis kan kaste lys over den allertidligste Kvabbe-kultur. Desværre blev dette hemmelige Kvabbe-rum totalt ødelagt af skybruddet over København i juli 2011.

Læs nyhedsbrevet hér (pdf-fil | 98 Kb)

Opladt 7. august 2013

kvabbologi XII

Oraklet fra Kvabx

Jaque de Cable IX’s orakeloversættelse

I 1997 opdagede man på biblioteket i Over Kvabstrup en kasse med en større samling af Jaques Le Cables korrespondance. I mellem brevene fandt man desuden et dokument, som siden har interesseret de kvabbologiske forskere.

Der hersker efterhånden bred enighed om at teksten er en oversættelse af en ældre orakel-tekst. Netop orakler var Jaques Le Cables store interesse, og han oversatte i sin levetid en stor mængde af disse tekster.

Læg mærke til de med blyant tilføjede noter og understregninger. Baggrunden for disse er ukendt. Visse forskere har hævdet at det kunne være Jaques Le Cables søn, Luc Le Cables, der ligeledes interesserede sig for føromtalte orakler. Andre forskere betvivler dog dette.

Læs dokumentet (jpg-fil - 429 kB)

Imprimatur XXIII Iulii MCMXCVII

kvabbologi XII

Oraklet fra Kvabx i nyere tid

Også i nyere tid har Oraklet manifesteret sig. Her er et par af de bedre dokumentationer

A) Oraklet fra Kvabx manifesterer sig til kinesisk nytår. Kvabbolog Ib Børge fik denne optagelse under sin studietur til Kina forrige år. Bemærk, hvorledes oraklet forsøge at tilegne sig kinesisk udtale (med vekslende held). Eksakt dato for optagelsen kendes ikke.
[Oraklet i Kina - MP3-fil - 885 Kb]

B) I Danmark manifesterede Oraklet sig under en radioavis i begyndelsen af april 1991 - der var en del avisskriverier om sagen den gang, men her nøjes vi med at præsentere selve optagelsen, der bliver brat afbrudt af teknikeren efter ca. 1 minut.
 [Oraklet i Dansk radioavis - Mp3-fil - 1.2 Mb]

Opladt 26. februar 2013

kvabbologi XII

Artikel om orakelsvar-oversættelse

fra Scientific Quab XXIII - november 2012

- hvori Herbert von Hörenschade søger påvise, at det, der på overfladen er et floromvundet orakelsvar, underneden er en del af detaljerede anvisninger for et okkult selskab af Kvabbelitter.

Læs artiklen (pdf-fil - 23 kB)

Opladt 26. februar 2013

kvabbologi XII

Beskyldning om uredelighed

Brev fra Udvalget vedrørende uredelighed for natur-, teknologi- og kvabbovidenskabelig forskning (UNTKF) angående en klage over, at Herbert von Hörenschade i sit projekt om revidering af Jacque de Cable IXs orakeloversættelse skulle have fabrikeret urigtige data. Klageren får ikke medhold

Læs klagen (pdf-fil - 81 kB)

Opladt 26. februar 2013

 

Forsiden | Kvabbe koncertvideo m.m. | Kvabbe's galleri